Beroepspraktijk


De Juridische Hogeschool wil juristen afleveren die voldoen aan de wensen van de beroepspraktijk. De praktijk heeft een prominente plaats binnen de opleiding. Daarom vragen we regelmatig feedback aan de adviesraad en aan stage- en afstudeerrelaties. Dit geldt voor de major, maar zeker ook voor de minor. Een aantal minors maken we samen met het werkveld, waardoor deze een 'springplank naar de beroepspraktijk' worden.Wilt u ook bijdragen aan de opleiding HBO-Rechten? Dat kan door stages en afstudeerstages  te faciliteren, of als gecommitteerde op te treden. Vult u dan het aanmeldformulier in via de knop hiernaast.

Stage en afstuderen

Wilt u ook bijdragen aan de opleiding HBO-Rechten? Dat kan door stages en afstudeerstages te faciliteren, of als gecommitteerde op te treden. Mailt u ons dan via onderstaande knop.

Stage

Studenten aan de Juridische Hogeschool beginnen het derde studiejaar met twintig weken stage. In de eerste twee studiejaren hebben ze juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden verworven. Daarnaast hebben ze algemene kennis opgedaan van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht, waardoor ze in staat zijn praktische opdrachten uit te voeren.

Afstuderen

De afstudeerperiode voor HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool telt 20 werkweken. In deze periode verricht de student een juridisch relevant onderzoek voor een organisatie. De resultaten van het onderzoek zijn bruikbaar in de rechtspraktijk.