Beroepspraktijk


De Juridische Hogeschool wil juristen afleveren die voldoen aan de wensen van de beroepspraktijk. De praktijk heeft een prominente plaats binnen de opleiding. Daarom vragen we regelmatig feedback aan de adviesraad en aan stage- en afstudeerrelaties. Dit geldt voor de major, maar zeker ook voor de minor. Een aantal minors maken we samen met het werkveld, waardoor deze een 'springplank naar de beroepspraktijk' worden.

Stage en afstuderen

Wilt u ook bijdragen aan de opleiding HBO-Rechten? Dat kan door stages en afstudeerstages te faciliteren, of als gecommitteerde op te treden. Mail ons via stage-jhs@fontys.nl of afstuderen-jhs@fontys.nl.

Stage

Studenten aan de Juridische Hogeschool beginnen het derde studiejaar met twintig weken stage. In de eerste twee studiejaren hebben ze juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden verworven. Daarnaast hebben ze algemene kennis opgedaan van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht, waardoor ze in staat zijn praktische opdrachten uit te voeren.

Afstuderen

De afstudeerperiode voor HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool telt 20 werkweken. In deze periode verricht de student een juridisch relevant onderzoek voor een organisatie. Met de resultaten van het onderzoek maakt elke afstudeerder op basis van het onderzoek een beroepsproduct dat direct bruikbaar in de praktijk.

Begeleiding vanuit opdrachtgever

Een afstudeermentor verzorgt de dagelijkse begeleiding binnen de organisatie waar de student zijn onderzoeksopdracht verricht en het beroepsproduct vervaardigt. De mentor maakt daarbij gebruik van zijn inhoudelijke expertise en bewaakt de voortgang van de afstudeeropdracht. Het is niet noodzakelijk dat de afstudeermentor jurist is.

De afstudeermentor is geen eindbeoordelaar van het onderzoek en het product, maar geeft wel een beoordelingsadvies aan de eerste afstudeerdocent van de Juridische Hogeschool. 

Gecommitteerde

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding, daarom maken we gebruik van ervaren juristen uit het werkveld. Dit doen we onder andere in de vorm van gecommitteerden die de afstudeeropdracht mede beoordelen.

De student sluit zijn opleiding af met een juridisch relevant onderzoek voor een organisatie met daarbij een bruikbaar beroepsproduct. Na inlevering van zijn afstudeeropdracht volgt de beoordeling door de begeleidende docenten en de gecommitteerde.

Twee tot drie weken later vindt een afstudeerzitting met de student plaats. Hierbij treedt de gecommitteerde op als onafhankelijke deskundige uit het werkveld. Hij stelt de afstudeerder vragen over de praktische relevantie van het onderzoek. De benodigde expertise is afhankelijk van het onderwerp dat de student kiest.

Wilt u of een van uw collega’s optreden als gecommitteerde, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met 
Willemien Bogers
08850-82864, praktijkcoördinator.