Beroepspraktijk

De Juridische Hogeschool leidt studenten op tot juridisch professionals die klaar zijn voor de beroepspraktijk. Deze praktijk heeft dan ook een prominente plaats binnen de opleiding. Om onszelf scherp te houden vragen we regelmatig feedback aan de leden van de adviesraad en aan stage- en afstudeerrelaties.
Dit geldt ook voor de minors die we samen met het werkveld ontwikkelen, waardoor deze een 'springplank naar de beroepspraktijk' worden.

Wil je bijdragen aan de opleiding HBO-Rechten?
Dat kan door stages en afstudeerstages te faciliteren, of als gecommitteerde op te treden bij de afstudeerzittingen. Daarnaast werken we waar mogelijk met echte casussen uit diverse organisaties en ontvangen we graag feedback op de startbekwaamheid van onze alumni.

Wil je hierover meer informatie of van gedachten over wisselen, neem dan contact op met Willemien Bogers, 08850-82864.

Stage

Studenten aan de Juridische Hogeschool beginnen het derde studiejaar met twintig weken stage. In de eerste twee studiejaren hebben ze juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden verworven. Daarnaast hebben ze algemene kennis opgedaan van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht, waardoor ze in staat zijn praktische opdrachten uit te voeren.

Afstuderen

De afstudeerperiode voor HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool telt 20 werkweken. In deze periode verricht de student een juridisch relevant onderzoek voor een organisatie. Met de resultaten van het onderzoek maakt elke afstudeerder op basis van het onderzoek een beroepsproduct dat direct bruikbaar in de praktijk.

Gecommitteerde

Gecommitteerden beoordelen mede de afstudeeropdracht: een juridisch relevant onderzoek met daarbij een bruikbaar beroepsproduct voor de organisatie waar de student zijn afstudeerstage heeft gedaan. Na inlevering van zijn afstudeeropdracht volgt de beoordeling door de begeleidende docenten en de gecommitteerde.

Twee tot drie weken later vindt een afstudeerzitting met de student plaats. Hierbij treedt de gecommitteerde op als onafhankelijke deskundige uit het werkveld. Hij stelt de afstudeerder vragen over de praktische relevantie van het onderzoek. De benodigde expertise is afhankelijk van het onderwerp dat de student kiest.

Wil je of een van jouw collega’s optreden als gecommitteerde, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met  Willemien Bogers08850-82864, praktijkcoördinator.