Studiekosten

Voor een studie aan een hbo-opleiding betaal je collegegeld. Voor het studiejaar 2018-2019 bedraagt het wettelijke collegegeld voor de voltijdopleiding € 2060,-.

Dit wettelijke collegegeld betaal je als je: 

1. Nog geen diploma van een hbo-opleiding, een andere bachelorgraad of mastergraad hebt behaald;
2. Afkomstig bent uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Suriname of Zwitserland.


Als je geen recht hebt op het wettelijke collegegeld, dan is het instellingscollegegeld voor jou van toepassing. Het instellingscollegegeld voor 2018-2019 bedraagt € 7500,-. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.ocenw.nl).