Feiten en cijfers

Wat je verder nog wilt weten over je studie aan de Juridische Hogeschool vind je in dit plaatje:

Je ziet hier de cijfers van locatie Tilburg. Voor Den Bosch gelden dezelfde cijfers, alleen is het aantal eerstejaarsstudenten op deze locatie iets lager. We startten daar met één groep minder in de afgelopen studiejaren.