Aanmelden

Je aanmelding regel je vóór 1 mei 2018 via studielink.nl.  Studielink is een online service en daarmee 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Het blijft belangrijk om je aanmelding zo tijdig mogelijk te regelen, zodat je voor de start van de opleiding over alle nodige informatie beschikt. In de aanmeldprocedure op Studielink staan alle stappen beschreven die je moet doorlopen.  In de Onderwijs- & Examenregeling, het Studentenstatuut en in de Inschrijfvoorwaarden van Avans en Fontys vind je alle informatie over je rechten en plichten als je studeert aan de Juridische Hogeschool.
Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Daarbij bekijken we samen of de opleiding bij je past.

Start studiejaar

Als je hebt besloten om aan de Juridische Hogeschool te gaan studeren en je hebt je aanmelding geregeld, dan vind je op de pagina Goede start de informatie die je nodig hebt!

Inschrijfvoorwaarden Fontys

Inschrijfvoorwaarden Avans

Studentenstatuut Juridische Hogeschool

Onderwijs- & Examenregeling