Juridische Hogeschool
Avans & Fontys


Wij zijn de eerste aanbieder van de opleiding rechten binnen het hbo. De opleiding leidt op voor de praktijkgerichte hbo-jurist die door zijn gedegen juridische kennis van toegevoegde waarde is binnen bedrijven en overheden. Ons enthousiaste team van medewerkers met onderwijs- én juridische praktijkervaring zorgt ervoor dat de Juridische Hogeschool dé aanbieder is van HBO-Rechten in Nederland.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen:

  • Ruimte vanuit vertrouwen
  • Gedreven voor en door elkaar
  • Wederzijds respect en respect voor eigenheid
  • Zorgzaam naar elkaar
  • Betrokken verbeteraars
  • Focus op talent
  • Omgevingsgericht

Historie

De Juridische Hogeschool is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Tot die tijd was rechten een opleiding waar universiteiten het ‘alleenrecht’ op hadden. De Juridische Hogeschool startte in 2002 als eerste in Nederland met de opleiding HBO-Rechten. Met 120 collega's verzorgen we de opleiding voor 1600 studenten op twee locaties: 's-Hertogenbosch en Tilburg.

Missie

Wij leiden persoonsgericht, praktijkgericht, omgevingsgericht en met hoogwaardig onderwijs studenten op tot juridische professionals. Wij richten ons op het inspireren, stimuleren, faciliteren en begeleiden van het ontwikkelingsproces van de student. De student is voor ons een belangrijke participerende partner in de opleiding. Naast de student vormt het werkveld een belangrijke partner in de opleiding.

Visie

We zetten stevig in op interactie met de student, het werkveld en de maatschappij. Hierdoor leveren we bekwame juristen af en dragen we permanent bij aan de doorontwikkeling van het werkveld. De Juridische Hogeschool is een open leergemeenschap, die opleidt tot bekwame juristen: onafhankelijk, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief en maatschappelijk betrokken. We werken in dialoog met elkaar.