Nader kennis maken met het lectoraat


Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.


Hbo-juristen van de Juridische Hogeschool zijn pioniers als het aankomt op werken met de beslisbomen van Berkeley Bridge. Daarmee grijpen zij de kans om significant verschil te maken in de wereld van juridisch advies.

Cyberpesten


Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.

De huiskamer wordt slim. Maar wat doen bedrijven met de verzamelde data?

De Nederlandse huiskamer wordt slim. Dat levert gemak op, maar ook zorgen over privacy. Want wat gebeurt er met de intieme data die bedrijven verzamelen? Dat is volgens Colette Cuijpers volstrekt intransparant en ook wel zorgelijk want 'doordat gebruikers toestemming geven, krijgen bedrijven veel meer ruimte om gegevens te gebruiken dan veel mensen doorhebben'.  
Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant.


Bron: Volkskrant
Bewerkt door: Monique van Laar

Het recht op vergeten en Google

Het is vaste jurisprudentie, voor zowel het EVRM als het Handvest EU, dat bij conflicterende grondrechten 'a fair balance' gevonden dient te worden tussen die rechten. Geen van de grondrechten is absoluut en heeft voorrang. De rechter zal op grond van alle omstandigheden van het geval tussen die conflicterende grondrechten een afweging dienen te maken.