Denise Janssen

paralegal

Denise Janssen studeerde in 2015 af met een onderzoek naar de rol van de bijzondere curator in echtscheidingen. Denise vond dat ze niet alleen een juridisch onderzoek moest doen, maar dat het ook in praktijk moest worden gebracht. Ze schreef en ontwikkelde voor drie leeftijdscategorieën kinderboeken, waarin ze de rol van de bijzondere curator in kindertaal uitlegt.

Bijzondere curator
Tijdens haar afstuderen bij Van Ewijk advocaten mediators ontdekte Denise dat er in het recht een hiaat zit als het gaat om jonge kinderen die bekneld zitten tussen ruziënde ouders. Een onafhankelijk persoon die staat voor het belang van het kind, is dan nodig. Dat kan een bijzondere curator zijn. Door het onderzoek van Denise is deze rol meer bekend geworden bij zowel advocaten, de rechtsprekende macht als bij de hulpverlening. De rechtspraak heeft interesse getoond in de kinderboekjes en wil ze in de toekomst inzetten in zaken waar de rechter een bijzondere curator benoemt.

Waarde
Na haar afstuderen aan de Juridische Hogeschool mocht Denise blijven bij Van Ewijk. Voor haar werd de functie paralegal aan het kantoor toegevoegd. Denise werkt in het personen- en familierecht en in het insolventierecht (personen en ondernemingen in financiële moeilijkheden) en bewijst haar toegevoegde waarde niet alleen in deze rechtsgebieden. Ze heeft door haar HBO-Rechtenopleiding kennis van alle rechtsgebieden en is daardoor flexibel inzetbaar. In haar takenpakket valt onder andere:

  • processtukken opstellen
  • jurisprudentieonderzoek
  • zittingen bijwonen
  • praktische oplossingen bedenken voor juridische problemen
  • alimentatie berekenen
  • inhoudelijk sparren met advocaten
  • juridische artikelen schrijven
  • folders maken over diverse onderwerpen

Daarnaast voegt ze modernisering in de bedrijfsvoering toe, onder andere in digitalisering van processen, time-management en in het inzetten van social media in voorlichting en promotie.

Product
In 2015 was het nog ‘bijzonder’ dat een afstudeerder een product maakte bij zijn juridisch onderzoek. Nu bewijzen steeds meer studenten dat ze niet alleen heel goede juristen zijn, maar het recht ook toegankelijk maken, moderniseren en vooral kunnen toepassen. Zo zijn er al diverse beslisbomen ontwikkeld, voorlichtingen gegeven, handboeken en rapporten geschreven, websites gemaakt en stappenplannen opgesteld. Vanaf 2018 studeren alle studenten af met een juridisch onderzoek én een beroepsproduct.