Start studiejaar 2018-2019

Op dinsdag 21 augustus 2018 starten we met een verplichte introductiedag. We verwachten je op de locatie waar jij gaat studeren tussen 09.30-10.00 uur.
Programma*
09.30 - 10.00 uur ontvangst
10.00 - 10.30 uur welkom
10.30 - 15.00 uur kennismaking

*op beide locaties hetzelfde

Mocht je tijdens deze verplichte dag door onvoorziene omstandigheden afwezig zijn, meld dit dan bij het bedrijfsbureau van de locatie waar jij gaat studeren:
Tilburg: juridischehogeschool@fontys.nl
Den Bosch: juridischehogeschool@avans.nl

Op donderdag 23 augustus is er een informele kennismaking met studiegenoten, georganiseerd door onze studievereniging Aequitas.

Het lesrooster en de klassenindeling worden tijdens de introductiedag bekend gemaakt.

De colleges starten op maandag 27 augustus 2018.
N.B. Studenten in de propedeuse (eerste jaar) hebben geen herfstvakantie: 13 t/m 21 oktober 2018 worden er tentamens afgenomen.
De eerste vakantie is de kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019.