Financiën

Via Studielink ontvang je informatie over het betalen van je collegegeld.

Met vragen over de betaling van je collegegeld kun je terecht bij:

Zorg dat je vóór 1 september 2018 aan je inschrijfverplichtingen hebt voldaan. Nalatigheid leidt tot uitsluiting van de studie.

Studiefinanciering

Informatie over studiefinciering vind je op de site Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie OC&W.