Accreditatie

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft de Juridische Hogeschool met goede en zelfs excellente beoordelingen gehonoreerd. Deze beoordeling is te lezen op de site van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De NVAO borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen door middel van het beoordelen van opleidingen en het verlenen van een keurmerk en draagt bij aan de bevordering van deze kwaliteit. Medio 2019 wordt de Juridische Hogeschool opnieuw beoordeeld.

Duurzaam onderwijs

De Juridische Hogeschool heeft begin 2017 twee sterren behaald in de duurzaamheidscertificering volgens AISHE. 'AISHE' staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education. Dit meet de mate van duurzaamheid in ons onderwijs, onderzoek en in de bedrijfsvoeringen in onze relaties met de omgeving. Meer informatie over het keurmerk en AISHe als meetinstrument, vind je op de website van Hobéon.