Vragen

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: juridischehogeschool@fontys.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-16.30 uur
Tel: 08850 78200

Studieadviseurs

Onze studieadviseurs zijn er voor vragen over onder andere studieachterstand en leerroute. Als je extra tijd en/of faciliteiten nodig hebt op basis van een dyslexieverklaring kun je hiervoor ook een afspraak maken maken met Lonneke Broers of Jacqueline Voorbraak via studieadviseur.jhs@avans.nl. Als je extra tijd en/of faciliteiten nodig hebt op basis van andere gronden dan moet je daarvoor een afspraak maken met een decaan.

Decaan

Studentendecanen kunnen je helpen bij het plannen van je studie en adviseren bij beroepskeuze, overstappen en doorstuderen en hebben informatie over studeren met een handicap (bijvoorbeeld dyslexie). Ook vervullen zij een vertrouwensfunctie bij persoonlijke problemen. Verder kun je bij de decaan terecht met vragen over studiefinanciering. Je kunt een afspraak maken via iStudent@fontys.nl of 08850 82222.  

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen helpen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag zoals: o.a. discriminatie, intimidatie, pesten, agressie of geweld.