Juridisch administratief medewerker (bijbaan 4-8 per week) – Breda

De gemeente Breda gaat, net als in steden als Utrecht, Tilburg en Den Bosch, ook aan de slag met de introductie van een lokaal taxikeurmerk met als doel de verbetering van de kwaliteit van de straattaxibranche (opstapmarkt). Op grond van artikel 82a van de wet personenvervoer 2000 hebben gemeenten hiervoor sinds 2012 facultatieve bevoegdheden gekregen. Hoewel het primair gaat om de verbetering van de kwaliteit spelen in dit dossier ook openbare orde-aspecten mee. De taxibranche is weerbarstig om het maar eufemistisch uit te drukken.

Taxiverordening
De taxiverordening om bovenstaande mogelijk te maken is op 11 oktober vastgesteld door de gemeenteraad. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie. Denk daarbij aan de oprichting van de onafhankelijke Bredase taxistichting, inhoud en vormgeven aan taxikeurmerkcertificering, vergunningverlening inrichten, toezicht en handhaving organiseren, taxiloket vormgeven etc.

Taxiloket Breda
Om de aanvragen en de behandeling daarvan voor een lokaal Bredaas taxikeurmerk soepel te laten verlopen wordt door de stichting een taxiloket opgericht. Dit taxiloket wordt fysiek gepositioneerd binnen de publiekshal van het stadskantoor. Hiervoor kunnen we een extra tijdelijke parttime kracht gebruiken. Beiden werken onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Bredase taxi stichting. Werkzaamheden waar je aan moet denken zijn:

  • Het in behandeling nemen van taxikeurmerk aanvragen.

  • Het plannen van cursussen en toetsen van deelnemers.

  • Het verwerken van pin betalingen en de hierbij behorende facturen opmaken.

  • Het beantwoorden van algemene vragen.

  • Het uitreiken van werkboeken.

  • Het supposten van schriftelijke meerkeuzetoetsen.

  • Het opmaken en uitreiken deelcertificaten en informatiebrochures.

  • Vraagbaakfunctie en filter naar collega’s.

  • Het afstemmen met beleidsmedewerker/vergunningverleners gemeente en secretaris van de stichting.

Het gaat om een (juridisch administratieve) klus voor een derde- of vierdejaarsstudent voor gemiddeld 1 dagdeel per week. Werktijden zijn woensdagmiddag van ca. 13.00–20.00 uur en/of vrijdag van ca. 11.00–16.00 uur (onder voorbehoud). Werkplek is de publieksbalie van het stadskantoor te Breda (Claudius Prinsenlaan 10). Het gaat om ongeveer een periode van een half jaar met kans op verlenging na de zomerperiode.

Vereisten
Ervaring binnen en met gemeentelijke werkprocessen en affiniteit met werken voor de gemeentelijke overheid (binnen de thema’s veiligheid, mobiliteit, dienstverlening, jz of toezicht en handhaving) is een pré, evenals een positieve werkhouding, accuraat, zorgvuldig, snel, alleen en in een klein team kunnen werken en schakelen.

Beloning/vergoeding
Vergoeding is in overleg, denk daarbij aan een uurtarief iets hoger dan het minimum uurloon en mede afhankelijk van kennis en ervaring die meegebracht wordt. Verder is het interessant dat je binnen de gemeentelijke overheid relevante werkervaring op kunt doen, waar je in de toekomst profijt van kunt hebben (CV-vorming).

Interesse?
Stuur je cv en korte motivatie naar Hein Maas: hac.maas@breda.nl.
Met vragen kun je ook mailen met Hein Maas.