Afstudeerprijs


De Juridische Hogeschool reikt jaarlijks de Juridische Hogeschool-scriptieprijs uit. Een deskundige jury beoordeelt welke student de beste van de genomineerde scripties heeft geschreven. Het gaat daarbij om scripties uit het voorafgaande kalenderjaar.

Met de uitreiking van de afstudeerprijs stimuleert de Juridische Hogeschool studenten om te excelleren op het terrein van het recht. Aan de Juridische Hogeschool-afstudeerprijs is een bedrag van €1.000,- verbonden.
De jury bestaat uit drie deskundigen uit het juridische werkveld: 

 • mw. L.M.A. Hanssen, coördinerend specialistisch adviseur bij de directie Juridische Zaken IND
 • mw. mr. R. Heerkens, advocaat Asselbergs & Klinkhamer, alumnus Juridische Hogeschool
 • mr. C. Wallis, deeltijd-kantonrechter Midden-Nederland

Beoordeling

De jury kiest uit de genomineerden een winnaar en stelt een juryrapport samen. Daarin motiveert de jury haar keuze aan de hand van beoordelingscriteria. Criteria die bij de beoordeling van de afstudeeropdrachten een rol spelen, zijn:

 • relevantie voor het juridische werkveld in het algemeen en/of de afstudeerorganisatie in het bijzonder
 • creativiteit
 • authenticiteit
 • juridische diepgang
 • verantwoord gebruik van bronnen en methoden
 • kwaliteit van de analyse van het relevante rechtsgebied
 • kwaliteit van de analyse van de relevante praktijk
 • overtuigingskracht van de gebruikte argumentatie
 • consistentie van het betoog
 • het vermogen van de student om helder en bondig te formuleren in correct Nederlands

  Winnaars afstudeerprijs

  De afstudeeropdrachten van de winnaars van de 'Juridische Hogeschool-afstudeerprijs' (voorheen Scriptieprijs* ) vind je in onze digitale kiosk. Hier kun je vanaf de zomer 2018 de afstudeeronderzoeken met bijbehorend beroepsproduct inzien en dowloaden. Ook dient het ter inspiratie voor de brede mogelijheden van een hbo-jurst in een organisatie.

  * Tot en met voorjaar 2018 rondden de studenten hun HBO-Rechtenstudie af met een scriptie, waar de nadruk lag op onderzoek met daarbij een advies en aanbevelingen. Vanaf de afstudeerperiode februari-juli 2018 ligt de nadruk op het maken van een juridisch beroepsproduct waaraan een onderzoek ten grondslag ligt.

  2017 Tim Mimpen

  Tuchtrecht in de art. 12 WvSv-procedure

  2016 David Dubach

  Europese eenvoud of Europese fout?

  2015 Stella v Gennip

  Ruimte voor milieu

  2014 Ilse Ultée

  Mater semper certa est?

  2013 Nils Gonzalez Bos

  Van Amsterdam naar Lissabon

  2012 Mélanie Janssen

  De voorwaardelijke invrijheidstelling